شماره تماس 045-333270674
شماره تلگرام 09144570051
Menu Close Menu
Elsevier® Journal Finder

سایت مجله یاب الزویر برای مقاله

سایت مجله یاب الزویر برای مقاله

سایت مجلات الزویر، قبل از ارسال مقاله به یکی از مجلات الزویر می توانید در این سایت عنوان و چکیده مقاله را وارد نمایید تا مجلات مرتبط با مقاله شما را پیشنهاد دهد:

https://journalfinder.elsevier.com/

اشتراک
ارسال دیدگاه
Captcha
دیدگاه کاربران
Generic placeholder image
الهه
1399/02/31 | 11:06:56 برسی نقش پیش بین کننده ابراز گری هیجانی با تحمل پریشانی و ناگویی خلقی در بیماران افسرده